Advokathjelp

Hjem » Advokathjelp

Forenede Advokater

Advokathjelp innen de fleste områder

Har du oversikt over alle de ulike regler som gjelder for deg som privatperson? I mange saker kan du regulere eller redusere risikoen for mange forhold før en uheldig situasjon oppstår.

Vanskelig å vite

Juridiske problemer oppstår overalt

Hva skjer i et ansettelsesforhold, ved kjøp eller leie av bolig, ved dødsfall, ved skilsmisse, ved sykdommer og skader? Hvilken erstatning skal du ha fra arbeidsgiver eller forsikringsselskap? Trenger du oppholdstillatelse?

«Vi er entusiastiske i forhold til våre kunders utfordringer og streber etter å overgå deres forventninger. Som et resultat, er vi en verdifull talsmann for våre kunder.»

Spesialområder

Hovedtyngden av vårt arbeid

Hovedtyngden av vårt arbeid ligger innenfor våre spesialområder, som er

  • Strafferett – forsvarer/bistandsadvokat
  • Familierett – økonomisk oppgjør/skilsmisse, og ektepakt og samboeravtaler
  • Barn og barnevern – barnefordeling, samværsrett og barnevernrett – omsorgsovertakelse
  • Arverett – dødsbo og testamenter
  • Arbeidsrett
  • Inkasso / gjeldsinndrivelse
  • Utlendingsaker – politisk asyl /oppholdstillatelse
  • Trygderett

Advokatskikk

Verdt å vite om advokathjelp

God advokatskikk

Enhver advokat plikter å opptre i samsvar med «Regler for god advokatskikk», som fremgår av advokatforskriftens kapittel 11, som også betegnes som de advokatetiske regler. Av særlig viktighet er kravene til advokatenes uavhengighet og taushetsplikt. Advokatforskriften stiller også særlige krav til advokaters regnskapsførsel og behandling av betrodde midler som tilhører klientene (klientmidler).

Uavhengig av egen klient

En advokat skal være uavhengig av egen klient og kan ikke motta honorar basert på oppnådd resultat i oppdraget. En advokat har også rett til å ikke bli identifisert med klienten eller klientens meninger, og skal kunne uttrykke klientens meninger uten at dette tillegges advokatens egne.

Trenger du advokat?

Besøk gjerne Forenede Advokater i Drammen