Advokat Dagfinn Hodt


 

Telefon: 21 64 60 50  /  31 30 80 84
Mobiltelefon: 95 24 47 63

Epost: hodt@forenedeadvokater.no
Besøksadresse: Tollbugt. 13, 3044 Drammen

Postadresse: Pb. 2383 Strømsø, 3003 Drammen

advokat dagfinn hodt forenede advokater

Etter mange år i påtalemyndigheten, som dommerfullmektig og tjeneste i Justisdepartementet, startet advokat Dagfinn Hodt advokatvirksomhet i 1986.

Hodt har drevet innenfor de fleste rettsområder. I særlig grad har han arbeidet med arv, skifte, konkurs, utlendingsaker (arbeids og oppholdstillatelse i Norge og politisk asyl og bistand ved bortvisning og utvisningsvedtak), strafferett – forsvarer, fast eiendom – tvister ved kjøp og salg, og tvangsfullbyrdelse. Han er videre godkjent advokatmegler.

Artikler om Hodt