Om oss

Hjem » Om oss

Forenede Advokater

Håndterer en rekke rettsområder

Forenede advokater i Drammen er en sammenslutning av advokater på Østlandet hvor hver enkelt advokat har sine rettsområder de arbeider mest med og har spesialisert seg innenfor. Dette gjør at vi sammen kan tilby god kompetanse innenfor en rekke rettsområder.

Lang prosedyreerfaring

Sivilrettslige og strafferettslige oppdrag

Våre advokater påtar seg både sivilrettslige og strafferettslige oppdrag. Alle har lang prosedyreerfaring fra domstolene og er godt vant med ulike former for konflikthåndtering og konfliktløsning. Våre klienter skal oppleve trygghet og få god veiledning, med profesjonell oppfølging.

Målsetning

Verdiskapning for våre klienter

Vår virksomhet har som målsetning å medvirke til verdiskapning for våre klienter gjennom grundighet og solid faglig forankring av våre tjenester og vårt arbeid. Vår arbeidsmetode skal bære preg av tilgjengelighet, personlig oppfølgning, godt skjønn og fokus på løsninger. Hovedvekten av vårt arbeid er naturligvis knyttet til rettslig bistand og prosesser, men vi fungerer også i stor grad som rådgivere og samtalepartnere for våre kunder.