Kontakt oss

Hjem » Kontakt oss

KONTAKT FORENEDE ADVOKATER

Lovdata

Hvor finner jeg info om lover og regler?

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon. Vil du vite hva folketrygdeloven eller straffeloven sier? Mer informasjon om Lovdata.