Våre advokater

Hjem » Våre advokater

Forenede Advokater

Advokathjelp innen de fleste områder

Har du oversikt over alle de ulike regler som gjelder for deg som privatperson? I mange saker kan du regulere eller redusere risikoen for mange forhold før en uheldig situasjon oppstår.

DAGFINN HODT

Hodt har drevet innenfor de fleste rettsområder

ØYVIND MILLER

Miller bistår når du har fått avslag fra NAV