Advokat Øyvind Miller

Hjem » Våre advokater » Advokat Øyvind Miller

Advokat Øyvind Miller

Bistår når du har fått avslag fra NAV

KONTAKT ADVOKAT Miller

Adresse

Tollbugt. 13, 3044 Drammen

Ring

934 21 791

Send epost

miller@advokatmiller.no
Advokat i Drammen Øyvind Miller

Hjelp med NAV

Ekspert på folketrygdloven

Har du fått avslag fra NAV når du har søkt om uførestønad, attføring eller rehabilitering?

Rettsområder

Millers områder

Øyvind Miller har i en årrekke drevet alminnelig praksis, og arbeidet innenfor en rekke ulike rettsområder. Han har omfattende erfaring med testament, arv og skifte, og tvister vedrørende feil og mangler ved omsetning av bolig. Øyvind Miller har omfattende praksis innenfor sitt spesialfag arbeidsrett. Dertil har Miller jevnlig arbeidet med forskjellige typer NAV-saker, herunder kompliserte saker hvor NAV krever tilbake tidligere utbetalte ytelser til brukeren. Han har også lang erfaring med å behandle saker om personskade­erstatning og yrkesskader. Øyvind Miller var i 2015 den første advokaten her i landet som fikk medhold i en sak hvor klienten krevde etteroppgjør i h.t. yrkesskadeforskriften § 5-1, dvs. rett til revisjon av en oppgjørsavtale med forsikringsselskapet.

Store forskjeller på like diagnoser

Trygderetten

Miller bistår med å vurdere din sak, samordne nødvendig dokumentasjon, klage på vedtak, anke til Trygderetten etc. Trygderetten avgjør hvert år flere tusen ankesaker. Advokat Øyvind Miller har erfaring med de fleste typer ytelser etter Folketrygdloven. Advokat Øyvind Miller har i mange år reagert på store forskjeller i hvordan Trygderetten vurderer helt like diagnoser. Mellom 1998 og 2013 behandlet Trygderetten over 26.000 saker om uføretrygd. Resultatene avdekker store individuelle forskjeller mellom personene som har vært rettsadministrator i perioden.