Advokat Øyvind Miller


Telefon: 93 42 17 91

Epost: miller@advokatmiller.no
Besøksadresse: Tollbugata 13, 3044 Drammen
Advokat Øyvind Miller i Drammen

Saksområder

  • Personalsaker og arbeidsrett
  • Trygd og pensjon
  • Yrkesskade og erstatningsrett

Advokat Øyvind Miller

Har du fått avslag fra NAV når du har søkt om uførestønad, attføring eller rehabilitering?

Miller bistår med å vurdere din sak, samordne nødvendig dokumentasjon, klage på vedtak, anke til Trygderetten etc. Trygderetten avgjør hvert år flere tusen ankesaker. Advokat Øyvind Miller har erfaring med de fleste typer ytelser etter folketrygdloven.

Advokat Øyvind Miller har i mange år reagert på store forskjeller i hvordan Trygderetten vurderer helt like diagnoser. Mellom 1998 og 2013 behandlet Trygderetten over 26.000 saker om uføretrygd. Resultatene avdekker store individuelle forskjeller mellom personene som har vært rettsadministrator i perioden.

Artikler om Miller