Advokat Øyvind Miller

Hjem » Våre advokater » Advokat Øyvind Miller

Advokat Øyvind Miller

Bistår når du har fått avslag fra NAV

KONTAKT ADVOKAT Miller

Adresse

Tollbugt. 13, 3044 Drammen

Ring

934 21 791

Send epost

miller@advokatmiller.no

Hjelp med NAV

Ekspert på folketrygdloven

Har du fått avslag fra NAV når du har søkt om uførestønad, attføring eller rehabilitering?

Store forskjeller på like diagnoser

Trygderetten

Miller bistår med å vurdere din sak, samordne nødvendig dokumentasjon, klage på vedtak, anke til Trygderetten etc. Trygderetten avgjør hvert år flere tusen ankesaker. Advokat Øyvind Miller har erfaring med de fleste typer ytelser etter Folketrygdloven. Advokat Øyvind Miller har i mange år reagert på store forskjeller i hvordan Trygderetten vurderer helt like diagnoser. Mellom 1998 og 2013 behandlet Trygderetten over 26.000 saker om uføretrygd. Resultatene avdekker store individuelle forskjeller mellom personene som har vært rettsadministrator i perioden.